Міждорожний центр ендоскопії
Клінічної лікарні Львіської залізниці

Хірургія одного дня

Для лікування доброякісних новоутворів, передракових станів та раннього раку шлунково-кишкового тракту використовуємо методи:

 • ендоскопічної поліпектомії
 • ендоскопічної резекції слизової (EMR)
 • ендоскопічної підслизової десекції (ESD)
 • аргоно-плазмової абляції.

Всі ці операції ми проводимо в умовах стаціонару, що значно зменшує операційні та постопераційні ризики для пацієнта.

Іншим напрямком роботи відділення є черезпапілярні (великий дуоденальний сосок 12-палої кишки) ендоскопічні втручання на позапечінкових жовчовивідних протоках.

Методом гнучкої внутрішньо-просвітної ендоскопії проводять такі операції:

 • ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія
 • папілосфінктеротомія
 • літоекстракція
 • ендобіліарна механічна та електрогідравлічна літотрипсія
 • ендобіліарне дренування пластиковими та металічними саморозширювальними стентами (ендоскопічні протези)
 • балонна дилятація стриктур (доброякісних патологічних звужень) проток печінки
 • черезпапілярна діагностична та лікувальна холангіоскопія.

Також у відділенні виконують

 • ендоскопічні операції при псевдокістах підшлункової залози.

Лікування проводять методом черезпапілярного дренування головної протоки підшлункової залози або безпосередньо псевдокісти, ендоскопічною цистогастро- та цистодоуденостомією.

Переваги ендоскопічних операцій для пацієнта:

 • мала травматичність, а значить, рання реабілітація та блискучий косметичний ефект
 • коротше перебування у лікарні
 • менша кількість необхідних медикаментів та загалом ускладнень у порівнянні з класичними відкритими хірургічними методами.