Міждорожний центр ендоскопії
Клінічної лікарні Львіської залізниці

Діагностичні ендоскопічні обстеження

Ендоскопічні обстеження виконуються під місцевою  або загальною анестезією (за бажанням пацієнта).

Для обстежень використовуються відеоендоскопічні системи експертного рівня FUJINON EPX 4450 HD та OLYMPUS EXERA III 190 серії.

Для раннього виявлення новоутворів використовуються режими FICE та NBI із збільшенням.

Обстеження документуються на фото та відео.

Виконується забір матеріалу на патоморфологічні дослідження( біопсія) із послідуючим консілярним заключенням на кафедрі пат. анатомії.

Обстеження проводяться із інсуфляцією CO2, що має додатковий анальгезуючий ефект.

Перелік обстежень:

 • Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ, ERCP)
  рентгенендоскопічне обстеження жовчевих та панкреатичних протоків.
 • Дитяча ендоскопія
  Наявність дитячого ендоскопа, дитячого відділення та кваліфікованих ендоскопістів-педіатрів надають змогу проводити ендоскопічні обстеження у дітей.
 • Комбіновані рентгенендоскопічні методи обстеження
 • Інтраопераційна ендоскопія
 • Ургентна ендоскопія
  Лікарями ендоскопічного відділення забезпечується цілодобове ( без вихідних) ургентне чергування.
 • Відеоколоноскопія через стому
 • Дуоденоскопія апаратом з боковою оптикою