Міждорожний центр ендоскопії
Клінічної лікарні Львіської залізниці

Лікувальні ендоскопічні ендолюмінальні втручання в рентгенопераційній

У відділенні виконуються ендоскопічні втручання на великому дуоденальному соску (ВСДПК).

Проводяться такі маніпуляції:

  • Папіллосфінктеротомія ЕПСТ
  • Супрапапілярна холедохостомія
  • Літоекстракція з літотрипсією
  • Ендобіліарне дренування
  • Балонна дилятація  стриктур холедоха
  • Стентування жовчевої і панкреатичної протоки
  • Ендоскопічна цисто-гастро, цистодуоденостомія